Page 11 - ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК - Официальный сайт

Перейти к содержимому

Главное меню

Page 11

       Історія створення цирку в нашому місті бере свій початок з 30-х років. Нинішню будівлю цирку було побудовано в сімдесятих з ініціативи першого секретаря Ворошиловградського обкому партії Володимира Васильовича Шевченка. Луганськ стрімко розвивався, будувалися заводи і фабрики, мешканці і робітники мали потребу у відпочинку і видовищах.
       У листопаді 1971 року, в Луганську було урочисто відкрито нове, сучасне приміщення державного цирку, побудоване за типовим проектом. Оскільки споруда була ініціативою місцевої влади, будівництво вироблялося хозспособом: всі підприємства міста виділили будматеріали і працівників для будівництва.
       Керівнику області, першому секретарю Луганського обкому Володимиру Шевченку вдалося не тільки довести будівництво до кінця, але й умовити легендарного Юрія Нікуліна приїхати у Ворошиловград на урочисте відкриття цирку. У цей день 29 листопада 1971 Юрій Володимирович дав єдину спеціальну виставу в  нашому місті для всіх, хто будував своїми руками Луганський цирк.
       За 42 роки в Луганському цирку дарували своє мистецтво видатні майстри арени. Це і відомі дресирувальники - представники династії Дурових, Запашних, дресирувальниця уссурійських тигрів - Маргарита Назарова, Михайло Багдасаров. Зі своїми знаменитими атракціонами «Тигри і левиці» і «Тигри на конях» виступали Людмила та Володимир Шевченко.
       Серед відомих клоунів у Луганському цирку виступав великий Михайло Румянцев,  відомий кільком поколінням глядачів як «Карандаш», Юрій Нікулін та Михайло Шуйдін, Олег Попов, Юрій Куклачов, Валерій Серебряков і багато інших. Видатні ілюзіоністи: Ігор Кіо, Наталя Рубанова, Олег Сокіл, Отар Ратіані.
       Жителі міста познайомилися з творчістю циркових артистів з Угорщини, Чехословаччини, Німеччини, Монголії, Польщі.
       Наш цирк - не просто цирк. Це палац циркового мистецтва на 1800 посадочних місць і кіноконцертний комплекс - все в одному. Він розрахований не тільки на циркові вистави: тут передбачений майданчик для виступу вокальних виконавців і ансамблів, а також екран для демонстрації кінострічок.
       Серед луганчан є чимало відомих циркових артистів, які виступають зі своїми номерами по всьому світу. Гордістю Луганського цирку є Заслужений артист України Віктор Шульженко, Заслужений артист Росії Анатолій Приз, сім'я Мітітелу, сім'я Кірашових, що виступають у різних жанрах: як велофігуристи вони стали лауреатами всесоюзного конкурсу артистів естради, пізніше у них були номери з дресированими рептиліями і мавпами. Зараз їх син Рафаель, продовжувач циркової династії, є лауреатом національного конкурсу артистів естради, лауреатом Міжнародного фестивалю циркового мистецтва «Циркове майбутнє». Він входить до рейтингу кращих циркових артистів світу, знімався в програмі французького телебачення «Кращі циркові артисти світу», був учасником телевізійних проектів «Україна має талант», «Минута славы», а нещодавно удостоївся почесного звання «Заслужений артист естради України».
       Одними з артистів-луганчан, якими ми пишаємося, є Марина та Олександр Крот та їхній син Євген, які виступають із номерами «Гімнасти в рейнському колесі» і «Дресура в ритмі танцю» (собаки та коти). Варто згадати і про дресирувальницю екзотичних тварин Тетяну Шакурову, сім'ю Майчук: вони виступають з номером «Пташина феєрія», в якому задіяні домашні, екзотичні і хижі птахи.
       Пишаємося ми і нашим знаменитим земляком, який був вихідцем з самодіяльного циркового колективу м. Свердловськ нашої області - народним артистом Росії Анатолієм Марчевським. Зараз він працює директором і художнім керівником Єкатеринбурзького цирку.


Æä¸ì âàñ â Ëóãàíñêîì öèðêå ñ 12 íîÿáðÿ êàæäóþ ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 11 è 15 ÷àñîâ

Êàññû ðàáîòàþò ñ 9.00 ïî 18.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 0996801314, 0996801312ÃÐÀÔÈÊ
ðàáîòû ïðîãðàììû
«Ýòî – öèðê!»
ñ 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî 23 îêòÿáðÿ 2016ã.

 

Äàòà

Äåíü íåäåëè

Íà÷àëî

23.09.2016

Ïÿòíèöà

12-00

24.09.2016

Ñóááîòà

11-00

15-00

25.09.2016

Âîñêðåñåíüå

11-00

15-00

01.10.2016

Ñóááîòà

11-00

15-00

02.10.2016

Âîñêðåñåíüå

11-00

15-00

08.10.2016

Ñóááîòà

11-00

15-00

09.10.2016

Âîñêðåñåíüå

11-00

15-00

15.10.2016

Ñóááîòà

11-00

15-00

16.10.2016

Âîñêðåñåíüå

11-00

15-00

22.10.2016

Ñóááîòà

11-00

23.10.2016

Âîñêðåñåíüå

11-00

 

В графике возможны изменения.

Àäìèíèñòðàöèÿ öèðêà îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ñíÿòèå èëè çàìåíó îòäåëüíûõ íîìåðîâ ïðîãðàììû.СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:


1 СЕКТОР:

 

ñ 1 ïî 5 ðÿä  

400 ðóá.

ñ 6 ïî 10 ðÿä  

350 ðóá.

ñ 11 ïî 13 ðÿä  

300 ðóá.

ñ 14 ïî 16 ðÿä  

250 ðóá.

ñ 17 ïî 18 ðÿä  

150 ðóá.

ñ 19 ïî 22 ðÿä  

100 ðóá.

 

2 СЕКТОР:

 

ñ 1 ïî 5 ðÿä  

400 ðóá.

ñ 6 ïî 10 ðÿä  

350 ðóá.

ñ 11 ïî 13 ðÿä  

300 ðóá.

ñ 14 ïî 16 ðÿä  

250 ðóá.

ñ 17 ïî 18 ðÿä  

150 ðóá.

ðÿä 19   

100 ðóá.

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????! Яндекс.Метрика